Başkandan

PASAD
2020’ ye yeni yönetimi ile merhaba dedi. PASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dikgitmez, kendisinin de yönetimde yer aldığı Dernek Başkanlığını PASAD Kurucu üyelerinden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meslek Komitesi ve Meclisi Üyesi olan Muzaffer Okan ÖZER’ e devretti. M. Okan ÖZER Yönetiminde oluşturulan Dernek
Yönetim Kurulunda Türkiye’nin her bölgesinden sigortacılık faaliyeti gösteren üyeler yer aldı. Yeni dönemde PASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütecek olan
M. Okan ÖZER, 26 yıldır Sigortacılık Sektöründe faaliyetlerine devam edip, aynı zamanda T.O.B.B.’nin İzmir İl Delegesi olarak da görev yapmaktadır.

9 Ocak 2020 tarihinde dernek genel merkezinde gerçekleştirilen Olağan Kongrede oy birliği ile yeni yönetimi oluşturması için seçilen M. Okan ÖZER, PASAD’ ın sektöre bakış açısını şu şekilde ifade etti;

Profesyonel Sigorta Aracıları Derneği, 2013 yılından beri sektördeki farklılıklara odaklanmadan örgütlenmesine devam etmektedir. İş yapış biçimlerini eleştirmeksizin, yasal ve mevzuata uygun tüm pazarlama sistemlerini acentelerin kullanabileceğini düşünerek yola çıkan derneğimiz, bugüne kadar her türden acenteleri temsil eden tek sivil toplum
yapılanmasıdır. Tüm bunlarla birlikte sektörde yoğun olarak görülen bölgesel sivil toplum kuruluşlarının aksine PASAD, Türkiye’nin her bir bölgesini temsil eden dernek yöneticilerinden ve her bir ilimizi temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

Yakın dönemde gerçekleşen yönetim değişikliğinde de aynı hassasiyetlerimiz korunarak yönetim kurulumuz oluşturulmaya gayret edilmiştir. Şüphesiz geçmiş dönemde derneğimizin yönetiminde bulunan arkadaşlarımızla birlikte aramıza katılan yeni arkadaşlarımız, belki de Türkiye’nin en geniş kitleye sahip sigorta sivil
toplum örgütünü oluşturmuşlardır. PASAD her geçen gün daha da güçlenmektedir ve güçlenecektir. Kapsama alanı en geniş dernek olma özelliğini hiçbir zaman
kaybetmeyecektir.

Önümüzdeki yıllar hem sektörümüz adına hem de meslektaşımız olan acentelerimizin adına birçok değişikliğe gebedir. Ekonomik koşulların yeniden yorumlandığı, sigorta bilincinin ve pazarının giderek genişlediği bir dönemin içine girmek üzereyiz. Bu dönemde sigorta sektörünün belki de en yalnız ve en kırılgan yapısı maalesef acentelerdir.
Acentelerimizin ekonomik kabiliyetleri, kendilerini geliştirmeye kaynak ayırma noktasında yetersiz kalabiliyor. Sigorta pazarının yeni taleplerine ayak
uydurmakta zorlanıyor. Tüm bunların temel nedeni acente dışı yapıların daha cazip yapılar olarak görülmeye başlanması ve acentelerin tek gelir kaynağı olan
komisyonların azalmasıdır.

PASAD, acentenin sektörün en önemli aktörü olduğunu defaatle ifade etmekte, acente dışı satış kanallarının, acentelerden her zaman daha maliyetli ve daha riskli olduğunu savunmaktadır. Acente komisyonlarının birer maliyet kalemi olmaktan ziyade, sektörün en önemli yapı taşını korumak için gerekli bir yatırım olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu
bağlamda PASAD’ ın en önemli fonksiyonun; acente komisyonlarının hak edilen seviyelere gelmesi için gerekli girişimlerde bulunmak olduğunu belirtmek
istiyorum.

PASAD, bu dönemde ekonomik ve teknolojik kabiliyeti ne olursa olsun, tüm acentelerin yasal haklarını hiçbir ayrıma müsaade etmeden savunacak ve onların yanından ayrılmayacak bir yapıdır.

PASAD acentelik mesleğini ve yapısını bir bütün olarak görmekte, acentelerin kendi içindeki çatışmaları bir an önce bir kenara bırakmasını savunmaktadır. Acentelerin yasal iş yapış biçimleri nedeniyle dışlanmasının ya da sistem içerisinde iş yapamayacak şekilde engellenmesinin kesin suretle karşısında olacaktır. Acentelerin bu tür suni
gündemlerle siyasi ve ticari manipülasyonlara maruz bırakılmalarının hiçbir acenteye faydası olmadığını düşünmektedir.

PASAD kurulduğu günden itibaren sahiplendiği misyon gereği; Modern ekonomik sistemlerde uygulanan her türlü pazarlama metodunun yasal mevzuatlarla düzenlenerek acentelerin de hizmetine sunulabilmesi için gerekli resmi girişimleri yapacak, acenteleri bu konuda bilgilendirecek ve gerekirse ortak girişimlerle belirli sermayeler yaratarak
teknolojik ve idari olarak da acenteleri donatacak ürünlerin piyasaya çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle bu yeni dönemde, acentelerin ortak inisiyatifiyle
oluşturulan her türlü proje ve programa dahil olacağız. Acentenin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı tüm çözümlerin üretim merkezi olma hedefimizden asla
sapmayacağız.

Mesleğimizin her bakımdan müdafaasının gerektiği bu dönemde PASAD, sigorta şirketlerinin en önemli iş ortaklarının, bugün ve gelecekte de acenteler olması için çaba sarf etmektedir. Bu felsefe derneğimizin misyonunu da açıkça ortaya koymaktadır. Derneğimiz, sektörün güvenilir bir şekilde gelişiminin sağlanması için sektörün tüm oyuncularının yanında olacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin öncelikle bölgesel ve daha sonrasında da küresel bir sigorta birikim merkezi olma hedefine inanarak destek
vermektedir. İnanıyoruz ki; yakın zamanda Türkiye, sigorta alanında dünyanın önemli finans merkezlerinden birisi haline gelecek, Türk Sigortacılığı
Reasürans yapıları dahil olmak üzere dünya standartlarının üzerinde iş yapacak kapasitelere ulaşacaktır.

Ülkemizin en hızlı gelişen sektörlerinden olan sigortacılığın, toplum nezrinde daha iyi algılanması için çalışmalar yapmayı planlayan derneğimiz, yeni dönemde yalnızca meslektaşlarımız ve sektör temsilcileri tarafından bilinen bir yapı olmaktan ziyade, tüketiciler tarafından da tanınan ve toplum nazarında meslek itibarını geliştiren bir
dernek olma yolunda ilerleyecektir.

Tüm bunlarla birlikte derneğimizin geçmişten günümüze taşınan bir diğer misyonu da, yasal olmayan yapılarla mücadele etmektir. Bu bakımdan derneğimiz, gerçekten sigortacılık faaliyeti yürüten acenteler ile yasal olmayan yapıları geniş üye ağı yardımıyla ayırt edebilecek en kapsamlı bilgi ve beceriye sahiptir. PASAD, özellikle TOBB,
SAİK
 ve SDDK gibi icracı kurum ve kuruluşların en yakın destekçisi ve yardımcısı olmaya devam edecektir.

PASAD’ın geçmişte ortaya koyduğu tüm düşünceler ve sektörel analizler, zaman içerisinde gerçeğe dönüşmüş ve sektörümüz de bu analizlerden faydalanarak gerekli yasal mevzuat değişikliklerine müsaade etmiştir. Hem sigorta şirketleri hem de sektörün düzenleme ve denetiminden sorumlu kurumlarının desteği ile Türk sigortacılığı
geleceğe umutla bakmaya devam etmektedir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen sektörümüzün en temel aktörü olan acentelerimiz, bu gelişimde büyük rol
oynamıştır. Profesyonel olarak nitelediğimiz, tek mesleği sigorta sunumu ve satışı olan acentelerimizin, bundan sonra da bu rolü devam ettirmesi için
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sektörümüzdeki tüm değişiklikleri güncel olarak takip edip yorumlayacağız. Acentelerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim ve
bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızı ilgilendiren her türlü sorunda, acentenin sorununa çözüm olacak tüm platformlarda, onları temsil
edeceğiz, çözüm önerilerimizi dile getireceğiz.

2013 yılından beri, PASAD’ın ortaya koymuş olduğu çalışmalar acentelerin kendilerini ifade edebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının gerekliliklerini bir kez daha ortaya koymuştur. Meslektaşların hiçbir ayrıma maruz kalmadan bir araya gelebilmelerini sağlayan derneğimiz, acentenin geleceğini düşünen ve onun için çalışmalar yapan tek
buluşma noktasıdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde daha da çok acente dostumuza ulaşmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin tüm bölgelerinden geri bildirim almayı hedefliyoruz.
Türkiye’de “Ben de Acenteyim” diyen herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Başta diğer STK’lar olmak üzere tüm acentelerle uyumlu bir biçimde sektörümüz
için çalışmaya her zaman hazırız.

PASAD, yapı itibariyle ve misyonu gerekçesiyle daha fazla çalışmaya ve büyümeye ihtiyaç duymaktadır. Daha sağlam bir mesleki itibar ve ekonomik olarak da gelişmiş bir acente yapısı idealine inanan derneğimiz, başta üyeleri olmak üzere tüm acentelerin de umudu ve çözüm merkezi olmaya devam edecektir. Acenteler yapıları ve büyüklükleri ne olursa olsun asla sahipsiz kalmayacaktır. Her zaman onlar için çalışan bir derneğin varlığını hissedeceklerdir. 

11.02.2020

 

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE,
TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ
AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
09.05.2020 - Sayı : 31122

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-1.htm

LGS mesajı

RAMAZAN MESAJI
Değerli meslektaşlarım bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzuru içerisinde, Tüm dünyada
ve Ülkemizi de etkisi altına alan pandeminin etkilerinin azalmasını, yaşadığımız sıkıntıların
Ramazanın ayının yüzü suyu hürmetine daha hafif atlatılmasını Yüce Mevlamdan niyaz
ediyorum. Sektörel yaşadığımız sıkıntıların sağlığımız yerinde olduğu müddetçe
çözülebileceğini hatırlatarak, Ramazan ayının tüm islam alemine sağlık bolluk ve bereket
getirmesini şahsım ve tüm Yönetim Kurulum adına dilerim. Saygılarımla. 24.04.2020
M.Okan ÖZER
Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği
Başkanı