YÖNETİM KURULU OLARAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINI ZİYARET ETTİK

14 Haziran 2017 tarihinde PASAD Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile TC. Hazine Müsteşar Yardımcımız Sn. Dr. Ahmet Genç ve Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Dr. Şerif Çakırsoy’u ziyaret ettik.

Gerek Ahmet Bey gerekse Şerif Bey ile yapılan görüşmeler son derece samimi ve verimli bir ortamda geçti. Görüşme sırasında her türlü sorunlarımız ve güncel konular hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunduk.

Özellikle, sektörün ve acente camiasının, trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasından sonra yaşadıkları sıkıntıları aktarma ve çözüm önerilerimizi sunma fırsatı bulduk.

Ahmet Bey ve Şerif Bey, kamu yararı adına yapılan bu düzenleme sonrası, problemin farkında olduklarını, çözülmesi için ilgili taraflara gerekli uyarıları yaptıklarını belirttiler. 15 Haziranda TSB ile bir toplantı yapacaklarını, TSB den gelecek verilerin değerlendirileceğini, çok konuşulan Havuz sisteminin de görüşüleceğini sigorta şirketlerinin eğer isterlerse 1. ve 2. basamak istenmeyen kullanım tarzındaki araç sigortalarının havuzdan teminat verileceğini söylediler. Bu havuzdan teminat verilen poliçelerden hasar halinde şirketlerin pazar payları oranında hasarlarının şirketlere bölüştürülebileceğini bu sistemin detaylarının konuşulacağını,  akabinde çözüm için atılması gereken adımları Hazine olarak atacaklarını ifade ettiler. Bu süreçte sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle poliçe düzenlemekten kaçınmaları devam etmesi durumunda, sorunu çözmek için çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini de belirttiler.

Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenler göstererek trafik poliçesi düzenlemekten kaçınmalarının özellikle tekli çalışan acenteleri çok zor duruma soktuğunu, çok sayıda müşteri ve portföy kayıpları olduğunu paylaştık. Sorunun çözülebilmesi için acenteler arası iş paylaşımında acente merkezi ile aynı il içerisinde ve  5 acente ile sınırlanan, fakat denetimi asla sağlanamayan ve denetim imkanı bulunmayan bu uygulamanın kaldırılmasını, “acenteler ile şubeler arasında iş paylaşımı yapılamaması” gibi Türk Ticaret Kanununa ve ticari etike uymayan yanlı   kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını talep ettik.

Zorunlu ve kredi kartı ile düzenlenen poliçelerde, poliçesi düzenlenen vatandaşın kredi kartı güveliğinin sağlanması ve aynı zamanda dolandırıcılık maksadıyla başkasına ait kart bilgilerinin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan ve son zamanlarda artan kredi kartı itirazları yüzünden mağdur olan çok fazla acente olduğunu, bu durumun çözülebilmesi için 3D güvenlik uygulamasının başlatılmasının artık bir gereklilik olduğunu ilettik.

Şerif Bey ile yaptığımız görüşmede ise, trafik sigortası iptallerinden doğan komisyon iadelerinin acentelerde kalması gerektiğini ifade ettik. Acentelerin poliçe düzenlemek için emek, zaman ve kaynak harcadıklarını, kısa süreli iptal durumunda komisyonu iade ettiklerini ve bedava çalışmaktan öte zararına iş yaptıklarını ifade ettik. Şerif Bey bu konuda acenteleri haklı bulduğunu ancak gerekli düzenlemenin yapılabilmesi için sektör temsilcilerinin ve STK’ ların taleplerini değerlendirecekleri ifade ettiler.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir